Privacy Policy

LINKS BELEID EN DISCLAIMERS

CAMPING Y BUNGALOWS SITGES S.L. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van webpagina’s die de gebruiker toegang tot de op hun websites koppelingen en verklaart dat in geen geval wordt nagegaan of geen enkele controle over de inhoud van andere webpagina’s.

ook, noch garanderen dat de technische beschikbaarheid, nauwkeurigheid, waarheidsgetrouwheid, geldigheid of wettelijkheid van pagina’s buiten uw woning die kan worden geraadpleegd via links.

CAMPING Y BUNGALOWS SITGES S.L. Hij verklaart dat hij alle nodige maatregelen heeft genomen om eventuele schade die kunnen voortvloeien uit surfen op haar webpagina’s te vermijden. dienovereenkomstig, CAMPING Y BUNGALOWS SITGES S.L. is niet verantwoordelijk, in geen geval, voor enige schade die u lijdt als gevolg van surfen op het internet.

CAMPING Y BUNGALOWS SITGES S.L. is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade toegebracht aan de gebruiker als gevolg van storingen of onderbrekingen in telecommunicatienetwerken, dat de suspensie produceren, annulering, installatie of onderbreking van de dienstverlening van het web, terwijl die dezelfde of voorafgaande.

Toegang tot het web: www.campingsitges.com enige verplichting impliceert niet op het bedrijf aan de afwezigheid van virussen of andere kwaadaardige software te controleren. de Gebruiker, in elk geval, de beschikbaarheid van adequate instrumenten voor de detectie en ontsmetting van schadelijke computerprogramma’s.

CAMPING Y BUNGALOWS SITGES S.L. is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan de computer apparatuur, documenten en / of bestanden van gebruikers of derden tijdens de dienst in de Portal.

RECLAME

web: www.campingsitges.com kunnen huisvesten reclame of gesponsorde. Adverteerders en sponsors zijn zelf verantwoordelijk voor dat voor opname op de website ter beschikking gestelde materiaal voldoet aan de wetten in elk geval kan worden toegepast.

CAMPING Y BUNGALOWS SITGES S.L. is niet aansprakelijk voor eventuele fouten, onjuistheid of onregelmatigheid dat reclame inhoud of sponsors kunnen bevatten.

WIJZIGINGEN

CAMPING Y BUNGALOWS SITGES S.L. Zij behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen die het nodig acht te maken, zonder voorafgaande kennisgeving, de inhoud van hun websites, zowel qua inhoud websites zoals voorwaarden voor het gebruik of de algemene voorwaarden van het contract. Dergelijke modificaties kunnen worden gedaan, via hun websites, met een toelaatbare in de wet en moeten worden nageleefd gedurende de tijd dat ze op het web worden gepubliceerd en tot ze niet worden gewijzigd door de daaropvolgende.

BOEK VAN COOKIES

CAMPING Y BUNGALOWS SITGES S.L. Wij behouden ons het recht voor om cookies te gebruiken in de gebruikersnavigatie voor hun websites voor gemakkelijke aanpassing en het gemak van navigatie. Naar aanleiding van de gegevensbescherming beleid van de vennootschap, CAMPING Y BUNGALOWS SITGES S.L.. informeert dat de cookies worden geassocieerd met de anonieme gebruiker en uw computer en zich niet voorzien noch de naam noch de naam van de gebruiker.

De gebruiker heeft de mogelijkheid om uw browser configureren om te worden geïnformeerd over de ontvangst van cookies, kan, als je gewenst, voorkomen dat ze op uw harde schijf wordt geïnstalleerd. echter, om de toegang websites CAMPING Y BUNGALOWS SITGES S.L. is niet verplicht de installatie van cookies.

De gebruiker verbindt zich ertoe zich te onthouden van het reproduceren, exemplaar, verdelen, ter beschikking stellen of anderszins openbaar te communiceren, transformeren of de inhoud te wijzigen, tenzij je toestemming van de eigenaar van de daaraan verbonden rechten of het wettelijk is toegestaan.

BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

In overeenstemming met de bepalingen van de organieke wet en de Algemene-EU-verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van Europa inzake de bescherming van persoonsgegevens, aangenomen 27 april 2016,CAMPING Y BUNGALOWS SITGES S.L. informeert gebruikers van haar websites die we zijn verplicht tot geheimhouding van persoonsgegevens door het bedrijf verzameld via de formulieren sites op hun pagina’s te behouden, Deze verplichting blijft ook na het beëindigen van de activiteiten of de contractuele relatie, en in ieder geval dat we het publiek de persoonsgegevens van bezoekers en klanten op het web zonder hun toestemming kan maken. degenen onder 13 jaar kan niet instemmen met een handel te verzamelen en de behandeling van uw persoonlijke gegevens; alleen hun wettelijke vertegenwoordigers (ouders of verzorgers) Zij zijn degenen die dit kunnen doen namens hen. Die bedrijven die nodig hebben om gegevens op grond van het verwerken 13 jaar oud, Zij moeten de middelen om de toestemming van hun ouders of verzorgers te verkrijgen hebben, bij voorbeeld, via e-mail gericht aan een van hen met een link naar een elektronisch formulier. Je kunt niet onder vragen 13 jaar gegevens over de familie, de enige uitzondering de identificatiegegevens en contact ouders of verzorgers.

deze gegevens, Zij zullen in een geautomatiseerd bestand opgenomen onder de verantwoordelijkheid van de beheerder van de website, CAMPING Y BUNGALOWS SITGES S.L. met als doel het vergemakkelijken, versnellen en voldoen aan de verplichtingen tot stand gebracht tussen beide partijen. ook, CAMPING Y BUNGALOWS SITGES S.L. meldt de mogelijkheid van uitoefening van de rechten toegang, die het mogelijk maakt de webgebruiker, wetende dat persoonsgegevens is de beheerder van deze pagina en in een dergelijk geval naar binnen te beantwoorden 30 dagen, mits u de gegevens te bewaren, rectificatie, die corrigeert fouten, wijzigen van de gegevens die onjuist of onvolledig zijn en zorgen voor de juistheid van de informatie, oppositie kan opvragen en verkrijgen gegevensverwerking niet uitvoeren, onderdrukking waardoor ongepaste of overmatige data wissen, beperking, door die u kunt aanvragen dat de verwerking van de gegevens is beperkt als je hun recht op correctie van uw persoonlijke gegevens, en draagbaarheid, zodat de gebruiker een kopie van de persoonlijke informatie die u verstrekt op het web in orde kan krijgen door te geven aan andere diensten, Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door alle middelen bieden bewijs van levering en ontvangst naar het adres: LINES. 246A KM 38. postcode: 08870. plaats: SITGES. provincie: BARCELONA. elektronische post: [email protected], ​​fotokopie van ID of alternatieve documenten waaruit uw identiteit.

Totdat je ons vertellen anders, Wij begrijpen dat uw gegevens niet zijn gewijzigd, gaat u ermee akkoord om elke verandering te melden en dat wij instemmen met gebruiken om de relatie tussen de partijen behouden.

Het verzenden van gegevens met behulp van de / vormen onze website zijn onderworpen aan verplichte die heeft gelezen / ingestemd met de Privacy Policy, door een verplichte vakje onderaan het formulier.

Volgens de bepalingen van de wet 34/2002, Services informatiemaatschappij en de elektronische handel in artikel 21, Wij vragen uw toestemming om de communicatie waarvan wij denken dat van belang kan zijn te maken, mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, Deze instemming accepteren of weigeren verplichte vakje onderaan het formulier.