Condicions de Reserva

Normes per a la Reserva de Bungalows tipus B i C:

 • En ambdós tipus (B i C) es podrà allotjar fins 1 persona més, prèvia notificació a la recepció del càmping, i mitjançant el pagament del suplement corresponent per persona i dia, segons les tarifes vigents en el càmping.
 • Pel que fa a les visites, mai es podrà superar la capacitat nominal del bungalow.
 • El dia d’arribada es podrà disposar del bungalou a partir de les 15 h.
 • El dia de sortida haurà de deixar disponible el bungalow abans de les 12 h.
 • Les reserves es podran efectuar per fax o e-mail, i comportaran l’enviament per part del client de la quantitat de 200 € per cada bungalow que es vulgui reservar, com a dipòsit a compte de la seva estada, i garantia de la seva reserva.

Aquest pagament es podrà fer:

 • Mitjançant transferència bancària a favor de CAMPING I ALLOTJAMENTS SITGES S.L. compte 2100 3103 90 2500003865 de La Caixa de Pensions i Estalvis de Barcelona, “La Caixa”. Dirección C.Parellades 16 – 08870 BARCELONA codi SWIFT =”CAIX ES BB”., codi IBAN “ES50 2100 3103 90 2500003865”
 • Mitjançant targeta de crèdit (VISA MASTERCARD), per la qual cosa hauran comunicar-nos per fax o e-mail els números de l’esmentada targeta (16 dígits), data de caducitat, i autorització del titular a carregar a la targeta els 200 € que se sol·liciten com a garantia de la reserva.
 • L’anul·lació de reserves amb menys de 15 dies d’antelació a la data d’ocupació del bungalou donarà lloc a la pèrdua del total de la quantitat enviada com a dipòsit a compte.
 • En els casos d’anul·lació de reserves amb més de 15 dies d’antelació a la data prevista d’ocupació del bungalou, l’import pagat a dipòsit serà reintegrat al client, descomptant 25 € com a despeses de tramitació de la reserva.
 • La resta de l’import de l’estada s’abonarà el dia d’arribada. Així mateix el dia d’arribada s’abonarà un dipòsit-fiança de 100 € en efectiu pel possible deteriorament, trencament o neteja exhaustiva que s’haguessin de realitzar en el bungalow. Aquest dipòsit es retornarà el dia de sortida, un cop s’hagi revisat l’estat del bungalow i l’inventari del mateix.
 • L’incompliment de la totalitat d’una reserva pactada, és a dir amb data d’entrada i data de sortida assenyalades, obligarà al client al pagament del 40% de l’import dels dies que figuren en la reserva i que no s’hagin complert.
 • El càmping Sitges es compromet a mantenir a disposició dels interessats, les reserves de bungalous efectuades amb paga i senyal, durant els dies que cobreixi l’import de l’esmentada paga i senyal.
 • En els bungalous no s’admetrà cap tipus d’animal domèstic.

CAMPING

Les reserves es podran efectuar per fax o e-mail, i comportaran l’enviament per part del client, mitjançant transferència bancària, de la quantitat de 100 €. per cada parcel·la que es vulgui reservar, com a dipòsit a compte de la seva estada, i garantia de la seva reserva.

Aquest pagament es podrà fer:

 • Mitjançant transferència bancària a favor de CAMPING I ALLOTJAMENTS SITGES S.L. compte 2100 3103 90 2500003865 de La Caixa de Pensions i Estalvis de Barcelona, “La Caixa”. Dirección C.Parellades 16 – 08870 BARCELONA codi SWIFT =”CAIX ES BB”., codi IBAN “ES50 2100 3103 90 2500003865”
 • Mitjançant targeta de crèdit (VISA MASTERCARD), per la qual cosa hauran comunicar-nos per fax o e-mail els números de l’esmentada targeta (16 dígits), data de caducitat, i autorització del titular a carregar a la targeta els 100 € que se sol·liciten com a garantia de la reserva.
 • El dia d’arribada es podrà disposar de la parcel·la a partir de les 13 h.
 • L’anul·lació de reserves amb menys de 15 dies d’antelació a la data d’ocupació de la parcel·la donarà lloc a la pèrdua del total de la quantitat enviada com a dipòsit a compte.
 • En els casos d’anul·lació de reserves amb més de 15 dies d’antelació a la data prevista d’ocupació de la parcel·la, l’import pagat a dipòsit serà reintegrat al client, descomptant 25 € com a despeses de tramitació de la reserva.
 • La resta de l’import de l’estada s’abonarà el dia d’arribada.
 • L’incompliment de la totalitat d’una reserva pactada, és a dir amb data d’entrada i data de sortida assenyalades, obligarà al client al pagament del 40% de l’import dels dies que figuren en la reserva i que no s’hagin complert.
 • El càmping Sitges es compromet a mantenir a disposició dels interessats, les reserves de parcel·les efectuades amb paga i senyal, durant els dies que cobreixi l’import de l’esmentada paga i senyal.