Compromís dels parcs Garraf, Olèrdola i Foix

Els Parcs del Garraf, Olèrdola i Foix i els catorze municipis que integren aquests espais naturals estan acreditats amb la Carta des de l’any 2017 i a finals de 2021 desprès d’un procés de concreció de compromisos per avançar cap a un model de desenvolupament i turisme sostenible.

més informació

Parc Natural del Garraf

més informació

Parc Natural d’Olèrdola

més informació

Parc Natural d’El Foix

més informació