Política de privacitat

Als efectes que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, se l'informa que les dades personals proporcionades s'incorporaran (o actualitzaran) als fitxers de Càmping i bungalows Sitges SL.

La finalitat del tractament de les dades serà la de gestionar les dades dels clients / usuaris que accedeixin al formulari de contacte de la pàgina web de l'entitat.

Les dades personals sol·licitades en aquest document són de caràcter obligatori, pel que la seva no cumplimentació suposa la impossibilitat de la seva inclusió en els fitxers abans descrits i de complir amb la finalitat definida en el paràgraf anterior. fora. té dret a l'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos a la Llei, que podrà exercitar mitjançant escrit o correu electrònic dirigit al responsable dels mateixos.