Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

 

 

  1. POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

CAMPINGS I ALLOTJAMENTS, S.L.. no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que pugui accedir l'usuari a través dels enllaços establerts als seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d'altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir a través dels enllaços.

CAMPINGS I ALLOTJAMENTS, S.L.. declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que pugui derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. en conseqüència, CAMPINGS I ALLOTJAMENTS, S.L.. no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui patir l'usuari a causa de la navegació per Internet.

CAMPINGS I ALLOTJAMENTS, S.L.. no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació, instal·lació o interrupció del servei de la web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

L'accés a la web: www.campingsitges.com no implica l'obligació per part de l'empresa de controlar l'absència de virus o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

CAMPINGS I ALLOTJAMENTS, S.L.. no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i / o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei al Portal.

  1. PUBLICITAT

web: www.campingsitges.com podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar que el material remès per a la seva inclusió a la web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d'aplicació.

CAMPINGS I ALLOTJAMENTS, S.L.. no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

  1. MODIFICACIONS

CAMPINGS I ALLOTJAMENTS, S.L.. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut dels seus llocs web, tant pel que fa als continguts dels llocs web com per les seves condicions d'ús o per les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps que estiguin publicades a la web i fins que no siguin modificades per altres posteriors.

  1. RESERVA DE COOKIES

CAMPINGS I ALLOTJAMENTS, S.L.. es reserva el dret d'utilitzar cookies en la navegació de l'usuari pels seus llocs web per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l'empresa, CAMPINGS I ALLOTJAMENTS, S.L.. informa que les cookies s'associen a l'usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen per si mateixes ni el nom ni els cognoms de l'usuari.

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que sigui informat de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que se instalen en su disco duro. No obstant això, per accedir als llocs web de CAMPINGS I ALLOTJAMENTS, S.L.. no és preceptiva la instal·lació de cookies.

L'usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

  1. Protecció de dades PERSONAL

De conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica y el Reglamento General-UE-2016/679 del Parlamento y Consejo de Europa de Protección de Datos de Carácter Personal, aprobado el 27 de abril de 2016, CAMPINGS I ALLOTJAMENTS, S.L.. informa a los usuarios de sus websites de que estamos obligados a guardar secreto profesional sobre los datos personales recabados por la empresa mediante los formularios sitos en sus páginas, esta obligación continuara incluso después de haber finalizado nuestra relación comercial o contractual, y en ningún caso podremos hacer públicos los datos personales de los visitantes y clientes a la web sin su consentimiento. Los menores de 13 años no pueden prestar su consentimiento para que un comercio recoja y trate sus datos personales; solo sus representantes legales (padres o tutores) son quienes pueden hacerlo en su nombre. Aquellos comercios que necesiten tratar datos de menores de 13 anys, deben disponer de los medios para obtener el consentimiento de sus padres o tutores, por ejemplo, mediante un mensaje de correo electrónico dirigido a alguno de ellos que contenga un enlace a un formulario electrónico. No se puede pedir a los menores de 13 años datos sobre el ámbito familiar, siendo la única excepción los datos de identificación y contacto de los padres o tutores.

Estos datos, serán introducidos en un fichero automatizado bajo la responsabilidad del administrador de la web de, CAMPINGS I ALLOTJAMENTS, S.L.. con la finalidad de poder facilitar, agilizar y cumplir los compromisos establecidos entre ambas partes. Així mateix, CAMPINGS I ALLOTJAMENTS, S.L.. informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, que permite al usuario web, conocer que datos personales tiene el administrador de esta página y en tal caso contestara en un plazo de 30 días, siempre que conserve los datos, rectificació, que permite corregir errores, modificar los datos que sean inexactos o incompletos y garantizar la certeza de la información, oposición que podrá solicitar y conseguir que no lleve a cabo el tratamiento de datos, supresión que permite que se supriman los datos inadecuados o excesivos, limitación, por el que puede solicitar que se limite el tratamiento de sus datos cuando haya ejercido su derecho a la rectificación de sus datos personales, y portabilidad, para que el usuario pueda obtener una copia de los datos personales que haya facilitado en la web a fin de poder transmitirlos a otros servicios, estos derechos se podrán ejercer por cualquier medio que deje constancia de su envío y de su recepción a la dirección: CRTA. 246A KM 38. Código Postal: 08870. Localidad: SITGES. Provincia: BARCELONA. Correo electrónico: info@campingsitges.com, ​​aportando fotocopia del DNI o documentación alternativa que acredite su identidad.

Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos a fin de poder fidelizar la relación entre las partes.

El envío de sus datos mediante el/los formularios de nuestra web estará supeditado obligatoriamente a que haya leído/aceptado la Política de Privacidad, mitjançant un check box obligatori al peu del formulari.

D'acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, demanem el seu consentiment per poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, aquest consentiment ho acceptarà o negarà amb un check box obligatori al peu del formulari.